Gratis Noter!

Här kan du titta på och skriva ut våra egna kompositioner…helt GRATIS!

PS. NÄR DU FRAMFÖR VÅR MUSIK I OFFENTLIG MILJÖ VILL VI GÄRNA ATT DU STIM-ANMÄLER DETTA ELLER BER ARRANGÖREN ATT STIM-ANMÄLA.

DET GER OSS MÖJLIGHET ATT KUNNA LÄGGA UPP FLER NOTER HÄR SOM DU KAN LADDA NER GRATIS! TACK PÅ FÖRHAND!

Vi laddar upp kontinuerligt så titta in då och då för nya noter och ny inspiration i ditt musikliv!

Passa på så länge vi har den här gratis-tjänsten!

Vi har lagt upp noterna som pdf-filer.

Kan du inte ladda ner dom så googla och ta reda på hur du installerar gratisprogrammet Adobe Reader som behövs för att öppna och ladda ner pdf-filer.

Här finns förutom våra egen musik även musik/sånger där vi varit med och arrangerat musiken eller översatt texten.

Där vi inte skrivit ut kompositör/textförfattare så är det Anneli & Lilian Druve som komponerat/skrivit text.

Nedan hittar du våra egna instrumentalstycken + variationer över redan befintliga melodier.

Soloinstrument, piano, orgel och stråkkvartett

PS. Bästa Hälsan – så här gör vi för att hålla oss friskare

Ensemblemusik

Höstblomning – Autumn Bloom (3 satser för piano och soloinstrument; Hösten/The Autumn, Serenade, Lövern leker/Play of the Leaves)
I höstens rike (duett SA eller kör + harpa)
Sommartriptyk (3 satser för piano, violin och cello Musik: Anneli Druve)
Summer Bouquet (3 satser för piano, klarinett, violin och cello 1. Summer Piano 2. Flower Time
3. Who can sail with no wind
Vem kan segla förutan vind (Trio för violin, cello och piano – Sats 3 ur Sommartriptyk)

Klarinett/tvärflöjt

(eller annat soloinstrument) + gitarr/piano

Bred dina vida vingar trombon och sopran (arrangemang för sopran och C-instrument)
Den blomstertid nu kommer (F-dur för piano, att spelas till klarinett i G-dur)
Den blomstertid nu kommer (G-dur för klarinett, att spelas till pianokomp i F-dur)
Den eviga våren (A-dur – vi spelar klarinett/tvärflöjt 1.st, gitarr 2.st och piano ack. – ej sång). Lyssna här (klarinett) Lyssna här (33:41 in i videon – tvärflöjt)
Hösten (soloinstrument och piano)
Hösten (för klarinett Bb och piano Ab)
Hösten (för klarinett Bb och piano)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 1. F-dur (klarinett/tvärflöjt, gitarr) Lyssna här (tvärflöjt, gitarr – 23:50 in i videon)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 2. F-dur för klarinett/tvärflöjt, gitarr)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 1. F-dur för soloinstrument och piano)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 2. F-dur för soloinstrument och piano)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 1. G-dur för klarinett-st till F-dur-varianten) Lyssna här (klarinett, gitarr)
I himmelen (Variation över psalm 169B. Sats 2. G-dur för klarinett-st till F-dur-varianten)
Jag kan icke räkna dem alla (Variation över sv. ps. 260 för soloinstr, gitarr och piano. SATS 1)
Jag kan icke räkna dem alla (SATS 2)
Jag kan icke räkna dem alla (Variation över sv. ps. 260 för soloinstr, gitarr och piano. SATS 1, E-dur för klarinett)
Jag kan icke räkna dem alla (SATS 2, E-dur för klarinett)
Löven leker (piano och soloinstrument)
Nu tändas tusen juleljus (Variation över Sv. ps. 116 för soloinstrument, gitarr och piano) Lyssna nedan:

Löven leker

Nu tändas tusen juleljus – Klarinettstämma (Variation över Sv. ps. 116 för soloinstrument, gitarr och piano)
O, vad världen nu är skön (F-dur. Variation över psalm 751 – klarinett/tvärflöjt, gitarr) Lyssna nedan (tvärflöjt, gitarr):

O, vad världen nu är skön (G-dur. Variation över psalm 751 – klarinettstämma) Lyssna här (klarinett, gitarr)
Serenad (piano och soloinstrument)
Se vi gå upp till Jerusalem (variation över psalm 135  för piano och soloinstrument)
Sorgen och glädjenutgiven på Sångfågeln Musik (Variation över psalm 269. F-moll för piano och klarinett/flöjt) Lyssna här (tvärflöjt, piano) – 04:30 in i videon
Sorgen och glädjenutgiven på Sångfågeln Musik (Variation över psalm 269. G-moll för piano och klarinett – klarinettstämma) Lyssna här (klarinett, piano)
Stilla Natt (Bb) – Variation över psalm 114 (soloinstrument och komp pi/gi) Lyssna nedan:

Stilla Natt (C – solostämma klarinett till ovan variation)

Orgel

Ack, Värmeland, du sköna (orgelsolo)
Amazing grace (orgelsolo)
Blott en dag – koralforspel psalm 249
Bred dina vida vingar – koralforspel psalm 190
De skall gå till den heliga staden – koralförspel psalm 172
Den vita duvan (orgelsolo)
Det finns djup i Herrens godhet- koralvariation i 3 satser – Sv Ps 285
Där rosor aldrig dör (orgelsolo)
I evighet (orgelsolo) (nivå – lätt)
I himmelen, i himmelen koralförspel psalm 169B
Helige Ande, låt nu ske – psalm 161 koralförspel/orgelsolo
Härlig är jorden – koralförspel psalm 297
Jag har hört om en stad ovan molnen (orgelsolo – bearbetning av den ryska sången ’Entonigt klingar den lilla klockan’, mera känd som ’Jag har hört om en stad ovan molnen’)
Koralförspel psalm 39 (Jesus från Nasaret går här fram)
Koralförspel till sv. psalm 40 (även 6 och 328) (bl.a. Kristus vandrar bland oss än)
Koralförspel psalm 44 (O, giv mig tusen tungors ljud)
Koralförspel till psalm 117 (När Jesusbarnet låg en gång)
Koralförspel till psalm 119 (Var hälsad sköna morgonstund)
Koralförspel eller orgelvariation över psalm 146 (även 375 o 415) (bl.a. Vad ljus över griften)
Koralförspel till psalm 147 (Upp min tunga, att lovsjunga)
Koralförspel till psalm 248 (Tryggare kan ingen vara)
Koralförspel till psalm 461 (även 405 och 436) (bl.a. O, natt av ljus som ej kan dö)
På väg (orgelsolo) (nivå – lätt/medel)
Sommar-orgel (orgelsolo) (nivå – lätt)
Sommarvärme (orgelsolo) (nivå – lätt)

Piano

Det finns djup i Herrens godhet- koralvariation i 3 satser – Sv Ps 285
Guds rena Lamm (Pianovariation över Sv. Ps. 143)
Hösten (3-händigt piano)
Löven leker (3-händigt piano)
Mikael och Draken (pianoimprovisation)
O, vad världen nu är skön (variation över Sv. Ps. 751)
Serenad (3-händigt piano)
Sommar-piano (pianosolo)
Stilla Natt (3-händigt piano)

Stråkkvartett

Bereden väg för Herran – bearbetning av sv.psalm 103 samt folkmelodi
Den första julnatten – Partitur utgiven på Sångfågeln Musik (Anette Almgren White/A. Druve) Damkör (SSA) + sopransolo+ stråkkvartett
Den signade dag
Till Lifvet för stråkkvartett och sång – Ruth Almén / arr. för stråkkvartett Anneli Druve
Över stjärnehimlen går (Arr. Anneli Druve – Adventssång, Mariahymn från 1200-talet)

Se även vår övriga musik:

Advent
Barnsånger
Begravning
Bröllop
Diskantstämmor
Dop
Födelsedag
Höst
Jul
Kör / Körverk
Negro Spirituals/Spirituals
Nyår
Påsk
Solosång och stämsång (2-st, 3-st och 4-st)
Sommar
Vår

PS. Bästa Hälsan – så här gör vi för att hålla oss friskare