Intervju med Svenljungaprofilen Lilian Druve i Europa Direkt

Svenljunga kommun står i fokus och Lilian Druve är en av profilerna.

Läs mer här:

http://www.bollebygd.se/kommunochpolitik/europadirektsjuharad/nyheter/europadirekt/intervjumedsvenljungaprofilenliliandruve.5.5d419e1f15bd7471bd558d78.html